نوێژى خۆر گیران و مانگ گیران و باران بارین: ماڵپەڕی وەڵامەکان