بەشەکان
ئامار
پرسیارەکان: ١٧٧٣ کۆی سەردان: ٩٢٧٨٣١
پرسیار لەوێنەدا
بۆچی خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا وشەی (ئێمە) ی بەکارهێناوە لەکاتێکدا خۆى تاک و تەنهایە؟
داگرتن


سەردان: ٢٨٨ بەش: پرسیارە دەنگیەکان