بەشەکان
ئامار
پرسیارەکان: ١٥٦١ کۆی سەردان: ٧٣٣٠٩١
پرسیار لەوێنەدا
بۆچی خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا وشەی (ئێمە) ی بەکارهێناوە لەکاتێکدا خۆى تاک و تەنهایە؟
داگرتن


سەردان: ١٩٠ بەش: پرسیارە دەنگیەکان