بەشەکان
ئامار
پرسیارەکان: ٢١٩١ کۆی سەردان: ١٣٤٤١٢٥
پرسیار لەوێنەدا
فەتوای مەشایخ و گەورە زانایانی ئەهلی سوننە و جەماعە سەبارەت بە نادرووستێتی سەرفترەدان بە پارە

فەتوای مەشایخ و گەورە زانایانی ئەهلی سوننە و جەماعە
( ابن باز والألباني وابن عثيمين والوادعي وفوزان واللجنة الدائمة للإفتاء )
ـ ڕەحمەتی خوا لە مردووانیان ، و پارێزەری زیندانیشان بێت بۆمان ـ
سەبارەت بە نادرووستێتی دانی سەرفترە بە پارەداگرتن


سەردان: ٦١٥