ماڵپەڕی وەڵامەکان
دەوترێت سەردانی كردنی خزم دەبێتە هۆی تەمەن درێژی ئایا ئەگەر ئەجەل دیاری كرابێت چۆن دەبێتە هۆی تەمەن درێژی ؟
سەردان: ١,٧٢٢ بەش: پرسیار و وەڵامی دەنگی