بەشەکان
ئامار
پرسیارەکان: ١٥٨٥ کۆی سەردان: ٧٧٤٢٠٠
پرسیار لەوێنەدا
زەکات و سەرفیترە » زەکاتى دانەوێڵە و بەروبوم ژمارەی پرسیارەکان: ١
حوكمى زەكاتی دانەوێڵە ، وە لە چ بەروبومێکدا زەکات هەیە؟