بەشەکان
ئامار
پرسیارەکان: ١٣٩١ کۆی سەردان: ٥٦٢٥٥٨
پرسیار لەوێنەدا
زەکات و سەرفیترە » زەکاتى دانەوێڵە و بەروبوم ژمارەی پرسیارەکان: ١
حوكمى زەكاتی دانەوێڵە ، وە لە چ بەروبومێکدا زەکات هەیە؟