بەشەکان
ئامار
پرسیارەکان: ٢٢٣٦ کۆی سەردان: ١٤١٣٠٠١
پرسیار لەوێنەدا
حەج و عومرە » حوکمى حەج و عومرە ژمارەی پرسیارەکان: ٢
حوکمی حەج كردنى ئافرەت بە بێ مەحرەم چیە؟حوكمی حەج و عومرە كردن چیە؟