بەشەکان
ئامار
پرسیارەکان: ١٧١١ کۆی سەردان: ٨٧٧٤٠٦
پرسیار لەوێنەدا
حەج و عومرە » حوکمى حەج و عومرە ژمارەی پرسیارەکان: ٢
حوکمی حەج كردنى ئافرەت بە بێ مەحرەم چیە؟حوكمی حەج و عومرە كردن چیە؟