بەشەکان
ئامار
پرسیارەکان: ١٩٥٨ کۆی سەردان: ١١٥٣٩٥٣
پرسیار لەوێنەدا
زانست و بانگەواز » فەزڵى عیلم و زانست ژمارەی پرسیارەکان: ٢
فەزڵ و ڕێزی فێربوونی زانستی شەرعی له دینی خوا ‌‌چی یە ؟پێناسەی زانستی شەرعی چیە؟