ئایا داكەندنی خوففەكان لەبەتاڵ كەرەوەكانی مەسحە ؟: ماڵپەڕی وەڵامەکان
ئایا داكەندنی خوففەكان لەبەتاڵ كەرەوەكانی مەسحە ؟

ئەگەر خوففەكەی داكەند دەستنوێژەكەی بەتاڵ نابێتەوە ، بەڵام تەنها مەسحەكەی بەتـاڵ دەبێتەوە ( واتـە : نـاتوانێت جـارێكی تر مەسحیان لەسەر بكات ) بۆیە ئەگەر خوففەكانی لەپێ كردەوە و دەستنوێژەكەی شكابوو پێویستە خوففەكانی داكەنێت و دەستنوێژێك بگرێت وپێ كانی بشوات ، گرنگ ئەوەیە كە بزانین كە خوف كاتێك مەسحی لەسەر دەكرێت كە دەستنوێژێكی گرتبێت و پێ كانی تێدا شۆردبێت وەك زانیمان لەووتەی زانایان .

شێخ محمد بن صالح العثیمین رحمه الله

سەردان: ١,٨٣٨ بەش: مەسح کردن لەسەر گۆرەوى و خوف